3 நாட்களில் பாத வெடிப்பு சரியாக அருமையான டிப்ஸ்..!

இன்றைய பதிவில் நாம் பாதங்களில் ஏற்படும் வெடிப்பு எவ்வாறு வீட்டில் இருந்தே குணப்படுத்தலாம் என்று பார்க்கலாம். பாத வெடிப்பு அதிகமாக ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் வருகிறது. வெடிப்பு வருவதற்கு முக்கிய காரணம் பெண்கள்

Read More

7 நாட்களில் உங்களுடைய பாத வெடிப்பு சரியாக இப்படி பன்னால் போதும் !!!

நிறைய பேருக்கு பாத வெடிப்பு பிரச்சனை ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. பாத வெடிப்பு சரியாக நிறைய வைத்தியம் செய்திருப்போம். ஆனால் வெடிப்பு மறைவதில்லை. பாதத்தில் வெடிப்பு வர முக்கிய காரணம் உப்பு தண்ணீர்

Read More