இதை செய்தால் தைராய்டை‌ குணப்படுத்தலாம்.

இன்றைய காலத்தில் தைராய்டு‌ நிறைய நபர்களுக்கு இருக்கிறது. குறிப்பாக பெண்கள் தைராய்டு‌ பிரச்சனையால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளார்கள். ஆனால் ஒரு சில உணவுகள் முறையாக சாப்பிட்டு வரும் போது தைராய்டு பிரச்சனையை சரிசெய்யலாம். அவற்றை

Read More

7 நாட்களில் தைராய்டு முற்றிலும் குணமாக இதை குடிச்சா போதும் ஆயுசுக்கும் திரும்பி வரவே வராது!!!

தைராய்டு வருவதற்கான காரணம் உணவில் அயோடின் சத்துக்குறைபாடு, மன அழுத்தம், மரபியல் குறைபாடுகள் போன்றவை தைராய்டு வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. தைராய்டு பிரச்சனை ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் அதிகமாக வருகிறது. இன்றைய

Read More