உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய, உடல் வெப்பத்தை தணிக்கும் பானங்கள்…

கோடை காலத்தில் உடல் வறட்சியாகிறது. கோடை காலத்தில் தண்ணீர் அதிகமாக பருக வேண்டும். உடல் வெப்பத்தை தணிக்க பழங்களால் செய்யப்பட்ட பானங்கள், இயற்கை பானங்கள் குடிப்பதும் உடலுக்கு நல்லது. அவ்வாறு சில பானங்களை பற்றி

Read More