கிர்ணி பழத்தில் இத்தனை அற்புத மருத்துவ குணங்கள் உள்ளதா ???

கிர்ணி பழத்திற்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு பெரும்பாலானோர் கிர்ணி பழத்தை முலாம் பழம் என்றும் அழைப்பர். கோடைக்காலத்தில் மிக அதிகமாக கிடைக்கும். இந்த பழத்தில் தண்ணீர் அளவு அதிகமாக உள்ளது. அது மட்டுமின்றி அதிகப்படியான

Read More