தோசையை இப்படி ஒரு முறை புது சுவையில் செஞ்சி அசத்துங்க!!!

எப்போதும் ஒரே மாதிரியான தோசை சாப்பிட்டு அலுத்துவிட்டதா? அப்படி என்றால் இந்த பதிவில் நீங்கள் புது சுவையை தெரிந்துக்கொள்ள போகிறீர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தோசையை மட்டும் சாப்பிடலாம் சட்னி எதுவும் தேவையில்லை.

Read More