கோடைக்காலத்தில் இந்த உணவுகளை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும்!!!

கோடைக்காலத்தில் நாம் என்னதான் வெயிலில் செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தாலும் உடல் வெப்பம் அடைவதை நம்மால் தடுக்க முடியாது. கோடைக்காலம் ஆரம்பித்தாலே அனைவருக்கும் மனதில் ஒரு விதமான பயம் ஏற்படுகிறது. ஏனெனில் மற்ற காலங்களைத் தவிர,

Read More

T-Shirt 5 IN 1 Heat Press Machine

Product Details Product Description Usage/ApplicationSublimationAutomation GradeAutomatic Temperature (degree celsius)300-400 degree celsius Printing Speed (time per product)50-80sec Voltage-240V Power-2800W Weight-18kg Machine Link: https://m.indiamart.com/proddetail/sublimation-heat-machine-15722853548.html Thank You Business

Read More