கோடை வெயிலுக்கு உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும் குளு குளு இளநீர் பாயாசம் இப்படி செய்து அசத்துங்க!!!

பாயாசம் என்றாலே அனைவருக்கும் நாவில் எச்சில் ஊறும். பயாசத்தில் பல வகை உள்ளது. ஜவ்வரிசி பாயாசம், சேமியா பாயாசம், பால் பாயாசம், நுங்கு பாயாசம் என்று பல வகை உள்ளது. பாயாசம், இளநீர் என்றாலே

Read More