கோடைக்காலத்தில் இந்த உணவுகளை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும்!!!

கோடைக்காலத்தில் நாம் என்னதான் வெயிலில் செல்லாமல் வீட்டில் இருந்தாலும் உடல் வெப்பம் அடைவதை நம்மால் தடுக்க முடியாது. கோடைக்காலம் ஆரம்பித்தாலே அனைவருக்கும் மனதில் ஒரு விதமான பயம் ஏற்படுகிறது. ஏனெனில் மற்ற காலங்களைத் தவிர,

Read More

தப்பித் தவரியும் கர்பக்காலத்தில் இந்த உணவுகளை சாப்பிடாதீர்கள்

பெண்களின் வாழ்நாளில் முக்கியமான காலகட்டம் கர்பக்காலம் தான். பெண்கள் கர்ப்பம் தரித்தால் வீட்டில் உள்ள அனைவருக்குமே அளவில்லா மகிழ்ச்சி. அந்த கர்ப்ப காலத்தில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும், ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டு தாயும்,

Read More