ஆவாரம் பூ பயன்கள்

ஆவாரம் பூ என்னற்ற மருத்துவ குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. அதிக நோய்களுக்கு சிறந்த மருந்தாக செயல்பட்டு, நோய்களை குணப்படுத்துகிறது. ஆவாரம் பூ சர்க்கரை நோயுக்கு சிறந்த மருந்தாக உள்ளது. நோய்க்கு மட்டும் இல்லாமல் அழகாக இருக்குவும்

Read More