சுவையான, சத்தான ஆப்பிள் மில்க் ஷேக்!!!

இன்றைய பதிவில் மிகவும் சுவையான ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் எவ்வாறு சுலபமாக செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். ஆப்பிள் மில்க் ஷேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் : ஆப்பிள் : 1 பால் : 1/2

Read More