நீங்களும் செய்யலாம் வீட்டிலே குளுகுளு மலாய் குல்பி

ஐஸ் என்றாலே பொதுவாக எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒன்று. அதிலும் குல்பி ஐஸ் தயார் செய்து குடுக்கும் போது அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவர். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் வீட்டிலே எளிய முறையில் மலாய் குல்பி எப்படி

Read More