காடை வளர்ப்பில் மாதம் 30,000 லாபம் எடுக்கலாம்.

கால்நடை வளர்த்து தொழில் செய்பவர்கள் மாடு, ஆடு, கோழி, முயல், மீன், காடை என்று வளர்த்து அதில் இருந்து பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். இன்றைய பதிவில் நாம் காடை எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் அதில் வருமானம்

Read More

Walnut shell powder business

Cello tape business details Cotton roll business details Walnut shell wholesaler suppliers https://www.indiamart.com/proddetail/walnut-shell-13199139462.html Machine https://m.indiamart.com/proddetail/pulverizer-machine-22977214862.html Sweet corn business Walnut shell powder buyer’s https://www.go4worldbusiness.com/find?searchText=walnut-shell-powder&BuyersOrSuppliers=buyers Channel link

Read More

Grow Bag Business

Htpe bag wholesaler contact https://m.indiamart.com/proddetail/hdpe-fibc-jumbo-bag-13096210948.html Grow bag stitching machine https://m.indiamart.com/proddetail/bag-stitching-machine-22083820712.html Sanitizing Business E SEVA KENDRA Shop details Sand Coffee Shop Business details Channel link: https://youtube.com/c/businessideasintamil

Read More