காடை வளர்ப்பில் மாதம் 30,000 லாபம் எடுக்கலாம்.

கால்நடை வளர்த்து தொழில் செய்பவர்கள் மாடு, ஆடு, கோழி, முயல், மீன், காடை என்று வளர்த்து அதில் இருந்து பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். இன்றைய பதிவில் நாம் காடை எவ்வாறு வளர்க்க வேண்டும் அதில் வருமானம்

Read More

முல்தானி மெட்டி தொழில்

Multani Mitti Stones https://www.indiamart.com/proddetail/multani-mitti-stone-22945485730.html இதை செய்தாலே போதும்! நரை முடி இயற்கையாகவே கருப்பாக மாறும்https://bit.ly/3vHC4Io மாதம் 1 லட்சம் மேல் வருமானம் எடுக்க கூடிய தொழில்https://bit.ly/34dVUzo கடையில் வாங்கின இட்லி பொடி போல

Read More