இனி இரத்தக்கறை, டீ காபி கறை, மருதாணி கறை சுலபமாக எடுக்கலாம்…

இன்றைய பதிவில் நாம் நாம் துணிகளில் படிந்த இரத்தக்கறை, மருதாணி கறை, துணிகளில் சாயம், டீ காபி கறையை எவ்வாறு எளிதில் நீக்குவது என்று பார்க்கலாம். இந்த கறை எல்லாமே என்னதான் துணியை துவைத்தாலும்

Read More