கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ஃப்ரூட்ஸ் ஜாம் கேக்

கிறிஸ்மஸ் அன்று அனைவரும் கேக் தயார் செய்து அதனை வெட்டி அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொண்டாடுவார்கள். கேக் அனைவருக்கும் பிடித்த ஒன்று. இந்த பதிவில் நாம் ஃப்ரூட் ஜாம் கேக் எவ்வாறு எளிமையாக தயார் செய்வது

Read More