வாஷர் தயாரிப்பு தொழில்

வாஷர் தயார் செய்வதற்கு MS Steel என்ற மூலப்பொருள் அதிக அளவில் தேவைப்படுது. இதன் விலை 1 கிலோ 40 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. Raw Materials https://m.indiamart.com/impcat/mild-steel-products.html இந்த வாஷர் தயாரிப்பு தொழில்

Read More

Ragi powder making Business

In this video we will learn how to make Ragi Powder. வெறும் 15 ஆயிரம் முதலீட்டில் பெண்கள் ஆண்கள்  இந்த தொழிலை எடுத்து செய்யலாம் 1 மணி நேரத்திற்கு 500

Read More

அப்பளம் தொழில்

இயந்திரத்தின் விலை 15000 மாத வருமானம் 1 லட்சம் Machine details https://m.indiamart.com/proddetail/papad-rolling-machine-23129041530.html?pos=3&kwd=&tags=A||||7613.566|Price|product வெறும் 15 ஆயிரம் முதலீட்டில் பெண்கள் ஆண்கள்  இந்த தொழிலை எடுத்து செய்யலாம் | Business ideas in tamil

Read More

Raw material packing bag business

Materia.PolypropyleneStorage Capacity 25-50 kgColorWhitePlainPattern steel scrabber business Bag wholesale Supplier https://www.indiamart.com/proddetail/plain-pp-packaging-bag-20997512148.html https://www.indiamart.com/proddetail/pp-rice-bag-20797310273.html Transparent car partition business fancy button business Channel link https://youtube.com/c/businessideasintamil

Read More