சுபகாரியத்தை தொடங்கும் போது விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன் இந்த விஷயத்தை தெரிந்து விளக்கு ஏற்றுங்கள்!!!

அனைவரும் எந்த ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கும் போதும், முதலில் பூஜை அறையில் விளக்கு ஏற்றுவது வழக்கம். வீட்டையும், பூஜை அறையும் எப்போதும் தூய்மையாக வைத்து இருந்தால் வீட்டில் எப்போதும் லட்சுமி குடியிருப்பாள். முதலில் வீட்டில்

Read More

வீட்டில் எத்தனை விளக்கு ஏற்றினால் குடும்பம் செல்வ செழிப்புடன், நல்ல வளர்ச்சியும் இருக்கும்….

இன்றைய பதிவில் நாம் வீட்டில் விளக்கேற்றும் முறை பற்றி பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு வீட்டில் ஒரு விளக்கு ஏற்றலாமா அல்லது இரண்டு விளக்கு ஏற்றலாமா என்ற சந்தேகம் இருக்கும். இன்னும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பெற

Read More