தமிழ் விடுகதைகள். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பன்னுங்க!!!

விடுகதைகள் 🤔 மென்மையான வெள்ளை மகராசி, காயத்துக்குத் துணையாவாள்? 🤔 நூறு கிளிக்கு ஒரே வாய் அது என்ன? 🤔 கண்ணுக்கு கருப்பழகி : நாவுக்கு இனிப்பழகி? 🤔 வலை வீசி பிடிக்க முடியாத

Read More