முடி இயற்கையாகவே வளர எங்க பாட்டி சொன்ன வைத்தியம்!!!

இன்றைய சுற்று சூழலில் முடிக்கு பல பிரச்சனை வருகிறது. முடி வளர பல வைத்தியங்கள், பல வகையான எண்ணெய் வாங்கி உபயோகிக்கிறார்கள். ஆனால் வீட்டில் உள்ள சில எளிய பொருட்களை வைத்து நம் வீட்டிலே

Read More