ஒரே வாரத்தில் உங்க வீட்டு செடியில் புதிய துளிர் வந்து கொத்து கொத்தாக ரோஜா பூ பூக்க இதை மட்டும் செய்தால் போதும்!!!

எல்லாருக்கும் வீட்டில் பூச்செடி வளர்க்க ஆசை உண்டு. அதுவும் அந்த பூச்செடிகள் அதிக பூ பூக்க நிறைய ஆசைப்படுவோம். இப்போ நாம் வீட்டில் வேண்டாம் என்று தூக்கிப்போடும் பொருட்களை வைத்து செடிகளுக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து

Read More