உங்கள் நகத்தின் நிறம் உங்களுக்கு என்ன நோய் இருக்கும் என்பதை அறியலாம்..!

அக்ததின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்பார்கள் அது போல் நகத்தின் நிறம் வைத்து பல தெரிந்து கொள்ளலாம். நமது நகம் இருக்கும் நிறத்தை வைத்து பல விஷயங்களை அறியலாம். உடல் ஆரோக்கியம், ஊட்டச்சத்து குறைபாடு

Read More