ஹோட்டல் ஸ்டைல் சுவையில் தேங்காய் சட்னி இனி வீட்டிலே ஈசியாக செய்யலாம் !!!

தேங்காய் சட்னி அனைவருக்கும் பிடித்த சட்னியாகும். இந்த சட்னி எளிமையாக செய்யலாம். தேங்காய் சட்னிக்கென்றே தனி சுவை உள்ளது. தேங்காயில் அதிக சக்தி உள்ளது. இந்தப்பதிவில் நாம் ஹோட்டல் சுவையில் தேங்காய் சட்னி எவ்வாறு

Read More