அதிகாலையில் இப்படி செய்தால் 10 நாட்களில் நினைத்ததை நடத்தும் கல் உப்பு!!!

நமது வாழ்க்கையில் நாம் நினைப்பது எல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது உண்டு. ஆனால் அப்படி நடப்பதில்லை. நாம் நினைப்பது நடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு கடின உழைப்பு, இறை வழிபாடு, இறைவனின் ஆசிர்வாதம்

Read More