கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பாஸ்!!!

விடுகதை : 1. ஒரு கண் மட்டுமே உண்டு. ஆனாலும் அதனால் பார்க்க முடியாது? அது என்ன? 2. இந்த நீரை குடிக்கவும் முடியாது, கையால் அள்ளவும் முடியாது, பாத்திரத்தில் பிடிக்கவும் முடியாது? ஆனால்

Read More

தமிழ் விடுகதைகள். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பன்னுங்க!!!

விடுகதைகள் 🤔 மென்மையான வெள்ளை மகராசி, காயத்துக்குத் துணையாவாள்? 🤔 நூறு கிளிக்கு ஒரே வாய் அது என்ன? 🤔 கண்ணுக்கு கருப்பழகி : நாவுக்கு இனிப்பழகி? 🤔 வலை வீசி பிடிக்க முடியாத

Read More