ரொம்ப யோசிக்கக்கூடாது முடியுமா உங்களால் இதை கண்டுபிடிக்க

விடுகதையின் விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளுது. 😆 போ வானு கூப்பிடுற இந்திய மாநிலம் எது ? 😆 பறிக்க பறிக்க பெரிதாகும் அது என்ன ? 😆 கோடி கோடியாய் வெள்ளிப்பணம், கிடக்குது வீதியிலே

Read More

தமிழ் விடுகதைகள். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பன்னுங்க!!!

விடுகதைகள் 🤔 மென்மையான வெள்ளை மகராசி, காயத்துக்குத் துணையாவாள்? 🤔 நூறு கிளிக்கு ஒரே வாய் அது என்ன? 🤔 கண்ணுக்கு கருப்பழகி : நாவுக்கு இனிப்பழகி? 🤔 வலை வீசி பிடிக்க முடியாத

Read More