சர்க்கரை நோயாளிக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. நீங்களும் ருசிக்கலாம்!!!

சர்க்கரை நோயாளிகள் அடிக்கடி தானிய உணவுகளை அடிக்கடி உட்கொள்வது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. தானிய உணவுகளில் உடலுக்கு மிகவும் நல்லது தரும் பாசிப்பருப்பு வைத்து ருசியான பாசிப்பருப்பு சொதி எ‌வ்வாறு செய்வது என்று இந்த

Read More