தினசரி வருமானம் தரக்கூடிய சிறு தொழில். இந்த தொழிலை யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம்…

இன்றைய காலத்தில் சொந்தமாக தொழில் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அனைவருமே விரும்புகிறார்கள். அதுவும் தினமும் வருமானம் தரக்கூடிய, குறைந்த முதலீடு செய்யும் தொழிலாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். அந்த வகையில் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள்

Read More