அனைவரும் அவசியம் சாப்பிட வேண்டிய காய் சுண்டைக்காய் ஏன் தெரியுமா ???

அனைவரும் கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய காய் சுண்டைக்காய். காய்கறிகளில் மிகவும் சிறந்த காய் சுண்டைக்காய். சுண்டைக்காயை நுண் ஊட்டச்சத்துக்களின் சேமிப்புக் கிடங்கு என்றும் கூட சொல்லலாம். ✍️ தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரித்து, செரிமான சக்தியைத்

Read More