7 நாட்களில் உங்களுடைய பாத வெடிப்பு சரியாக இப்படி பன்னால் போதும் !!!

நிறைய பேருக்கு பாத வெடிப்பு பிரச்சனை ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. பாத வெடிப்பு சரியாக நிறைய வைத்தியம் செய்திருப்போம். ஆனால் வெடிப்பு மறைவதில்லை. பாதத்தில் வெடிப்பு வர முக்கிய காரணம் உப்பு தண்ணீர்

Read More