ஆயுசுக்கும் கால்சியம் குறைபாடு வராமல் தடுக்க சாப்பிட வேண்டிய 10 உணவுகள்!!!

நமது உடம்பில் கால்சியம் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கும், பற்களின் உறுதிக்கும் அவசியமான சக்தியாக இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதயம் சீராக இருப்பதற்கும், தசை, நரம்பு மண்டலம் சீராக, சிறப்பாக செயல்பட கால்சியம் முக்கிய பங்கு

Read More