இனி உங்க வீட்டிலும் காய்கறிகள் வாடாமல் சும்மா தகதகனு மின்னும்…

இன்றைய பதிவில் நாம் காய்கறிகள் கெடாமல் இருக்க சில டிப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். காய்கறிகளை தினமும் ஒவ்வொரு காய்கறிளாக கடைக்கு சென்று வாங்க முடிவதில்லை. நாம் வாரத்திற்கு ஒரு முறை கடைக்கு அல்லது சந்தைக்கு

Read More