அழகற்ற பெண் கனவில் வந்தால் என்ன பலன்!!!

கனவு இரவிலும் தோன்றும், பகலிலும் தோன்றும். பகலில் காணும் கனவுகள் பலிப்பதில்லை. அதே நேரத்தில் விடியற்காலை 3.30 மணி முதல் 6.00 மணி வரை கானும் கனவுகள் உடனடியாக பலிக்கும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது.

Read More